Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ZADANIE 6

Czcionka:

Zadanie 6

Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznasz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do paczki ?”- zajęcia prowadzone odpowiednio do wieku uczniów.

Konspekt zajęć dla klas pierwszych :

Cele lekcji:

1. Dydaktyczne (kształcące)
- zadanie główne: Wychowanie w duchu wartości jakie niesie sport – przeniesienie i promowanie zasad „fair play” ze sportu do szkoły poprzez gry zespołowe.

- zadanie dodatkowe: Uczestniczenie w grach zespołowych ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania zasad zdrowej rywalizacji, zgodnie z zasadami fair-play.

2. Wychowawcze:
Kształtowanie postaw społecznych opartych na zasadzie „fair play”:
- uczciwości,
- postępowaniu zgodnie z ustalonymi zasadami,
- poszanowaniu i tolerancji wobec innych,
- rywalizacji bez przemocy,
- samokontroli,
- godnym przyjmowaniu porażek

3. Wiadomości:
-uczeń wie na czym polega postawa „fair play”;
- uczeń potrafi podać przykłady zachowania fair play nie tylko w sporcie ale i w życiu codziennym;
- uczeń potrafi określić czym powinna cechować się postawa „fair play” w życiu sportowym jak i codziennym .

* Metody :aktywizujące - burza mózgów, dyskusja; gra zespołowa
* Forma realizacji: praca w grupach
* Środki dydaktyczne, materiały, sprzęt : arkusze szarego papieru, flamastry, piłka.
* Miejsce: sala gimnastyczna
* Czas trwania: 45 minut

Organizacja zajęć:
Zajęcia podzielone zostały na dwie jednostki czasowe: pierwsze 25 minut to zajęcia teoretyczne, druga część 20 minut to zajęcia praktyczne- gra zespołowa. Nauczyciel dzieli dzieci na zespoły i wybiera liderów.
ZAJĘCIA TEORETYCZNE:
Część wstępna – podanie tematu zajęć, podział uczniów na zespoły, wyznaczenie liderów ( kapitanów ).
Część główna – przystąpienie do realizacji zadań.
Zadanie pierwsze:
Praca w zespołach
1.Określenie definicji pojęcia postawa „ fair play” w sporcie .
2. Uczniowie mówią o skojarzeniach z pojęciem postawa „ fair play”. Z pomocą nauczyciela próbują je pogrupować. Odczytują zapisane skojarzenia ( nauczyciel czuwa nad wyjaśnieniem ich zasadności ).
3. W oparciu o najczęściej powtarzające się skojarzenia następuje ustalenie definicji pojęcia „fair play”.
4. Odczytanie, dla porównania, definicji postawy fair play.

Zadanie drugie:
1.Wskazanie zachowań sportowców, które są przeciwieństwem postawy „fair play” .
Nauczyciel stawia pytanie:
„Które zachowania są przeciwieństwem postawy „fair play” ? Ustalenie zestawu zachowań, które cechują sportowca nie przestrzegającego zasady „ fair play”.

Zadanie trzecie:
1. Stworzenie modelu sportowej postawy „fair play” .
Nauczyciel stawia pytanie:
„ Jak powinien zachowywać się sportowiec przestrzegający zasady „fair play”?”
Uczniowie postępują podobnie jak w zadaniu drugim.

Zakończenie:
Porównanie obu postaw i próba odpowiedzi na pytanie : „Jakie korzyści może przynieść promowanie postawy „fair play” ?” Podanie przykładów sportowców rywalizujących zgodnie z duchem fair play.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:

1. Gra zespołowa w zbijaka.
W czasie gry nauczyciel i uczniowie zwracają szczególną uwagę na postawę swoją i kolegów zgodną z duchem gry fair play.

2. Wykorzystywanie, poznanych w teorii i w praktyce zasad, podczas zajęć wf oraz w codziennym życiu klasy i szkoły .


Potyczki sportowe , mecz sportowy i kibicowanie klas I - III oraz IV – V w marcu 2016 roku:

Ideą zorganizowania takich imprez dla dzieci była chęć pokazania uczniom zasad jakimi powinni się kierować będąc w roli kibica.

Klasy IV - VI miały za zadanie przygotować przebranie kibica, sportowy okrzyk wspierający drużynę klasową. W trakcie zajęć, poszczególne klasy wykonywały plakaty, na których uczniowie spisali zasady kibicowania na stadionach i halach sportowych.

 

Mecz towarzyski pomiędzy uczniami klas drugich i trzecich

Uczniowie klas drugich i trzecich rozegrali towarzyski mecz piłki nożnej, którego celem było pokazanie kulturalnego i ciekawego sposobu rywalizowania. Na parkiecie zagrały dwie drużyny chłopców – klasy drugie utworzyły jeden zespół, zaś chłopcy z klas trzecich utworzyli drugi zespół. Mecz przebiegał w kulturalnej i przyjaznej atmosferze. Zakończył się remisem, wynikiem 4:4. Koleżanki z klas dopingowały swoich kolegów. Niektóre nawet wsparły drużyny swoją grą.

Druga część spotkania to „Potyczki sportowe” między klasami 4 i 5, podczas których dzieci prezentowały zasady zachowania fair pley, zgodnie z ustalonymi zasadami.

Ostatnia konkurencja polegała na wymyśleniu zadania dla drużyny przeciwnej W trakcie trwania imprezy, dzieci bardzo ładnie wspierały swoje drużyny oraz drużyny przeciwne. Wzajemna pomoc, szacunek do wszystkich zawodników oraz odpowiednie zachowanie, zgodne z zasadami fair pley to był pokaz wzorowego kibica i ucznia. Ważnym celem prowadzonych imprez było pokazanie dzieciom zasad zdrowej rywalizacji sportowej, wypracowanie właściwych zasad kibicowania oraz wskazanie alternatywnego sposobu na spędzania czasu wolnego.

 

Ponadto, w ramach realizacji zadania nr 6, w klasach IV – VI odbyły się konserwatoria na temat: „Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić jeśli rozpoznasz zagrożenie….”? Spotkania prowadziła pedagog – specjalistka z zakresu resocjalizacji, pani Monika Jędrysek.

Pani Monika opowiedziała uczniom czym są grupy podwórkowe, przedstawiła znaczenie słów: „kibole, blokersi”, wyjaśniła rodzaje zagrożeń i problemy społeczne związane z funkcjonowaniem tych grup w środowisku. Uczniowi, razem z panią Moniką zastanawiali się w jaki sposób określić „złą i dobrą” grupę podwórkową i jak rozpoznawać zagrożenia płynące z kontaktów z grupami podwórkowymi. Pani Monika poruszyła również ważny aspekt zachowania się dzieci, jakim jest asertywność. Wykorzystała pytania z TESTU asertywności, który był wypełniany podczas realizacji zadania nr 10, np. czy potrafisz powiedzieć NIE, gdy kolega/koleżanka namawiają Cię na coś, na co nie masz ochoty ?; czy zgadzasz się na coś, wbrew swej chęci, ulegając czyjejś namowie ?

Analiza i omówienie zagadnień zawartych w TEŚCIE było podsumowaniem tematu.

Celem zajęć było:

  • uświadomienie uczniom zagrożeń płynących z niewłaściwego sposobu kibicowania;

  • naświetlenie problemu agresji występującej wśród kiboli, blokersów i grup podwórkowych;

  • uświadomienie gdzie szukać pomocy w przypadku zagrożenia;

  • podkreślenie ważności bycia asertywnym;

  • wskazanie sposobu spędzania wolnego czasu i zasad zdrowej rywalizacji.

 

 

ZAD 6

Utworzono dnia 10.06.2016, 13:48

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny

Certyfikat: