Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dyżur wakacyjny oddziału przedszkolnego

Utworzono dnia 27.05.2019
Czcionka:

SZANOWNI RODZICE
od dnia 3 czerwca 2019r. po raz pierwszy rozpocznie się elektroniczne zgłaszanie dzieci do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, na dyżur wakacyjny 2019.
Zapisy dokonuje się przez stronę internetową: nabor.pcss.pl/szczecin
Niniejsze zapisy nie obejmują przedszkoli i placówek niepublicznych.


1. WAŻNE DATY:
 W dniu 3 czerwca 2019r. o godz. 8.00 zostanie uruchomiony elektroniczny system zapisywania dzieci na dyżur wakacyjny do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej.
 W dniach 3 czerwca – 7 czerwca 2019r.– składanie przez Rodziców/opiekunów prawnych zgłoszeń do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
 Dnia 12 czerwca 2019r. od godz. 15.00 – sprawdzanie na stronie internetowej lub bezpośrednio w macierzystej placówce listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny w preferowanej placówce.
 W dniach 13 - 17 czerwca 2019r. – potwierdzenie przez Rodziców/opiekunów prawnych woli korzystania z dyżuru wakacyjnego w formie pisemnego oświadczenia, które należy złożyć w wybranym w zgłoszeniu dyżurującym przedszkolu/szkole. Niezłożenie oświadczenia jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dyżurnym przedszkolu/szkole podstawowej.
 Dnia 18 czerwca 2019r. od godz. 15.00 – sprawdzanie w systemie elektronicznym lub bezpośrednio w wybranej na dyżur placówce, czy dziecko otrzymało miejsce.


2. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O MIEJSCE W DYŻURUJĄCEJ PLACÓWCE?
1) Dyżur wakacyjny dotyczy wyłącznie dzieci, które uczęszczają w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2) Na dyżur wakacyjny do innych placówek, w przypadku trwania przerwy wakacyjnej w macierzystej placówce, w przypadku większej liczby zgłoszeń, niż dostępna liczb miejsc, przyjmuje się dzieci według kolejności zgłoszeń.
3) Pierwszeństwo mają dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2018/2019 do dyżurującej placówki, która jest dla tych dzieci placówką macierzystą.
4) Dzieci z innych placówek zostaną przyjęte do dyżurującej placówki na wolne miejsca.


3. ZASADY WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA NA DYŻUR:
1) Zgłoszenie wypełnia się elektronicznie.
2) W przypadku, gdy Rodzic/opiekun prawny nie ma takiej możliwości, może pobrać w placówce macierzystej zgłoszenie w formie papierowej, wypełnić je ręcznie i w niej złożyć.
3) Rodzice/opiekunowie prawni dzieci z placówki, w której trwa przerwa wakacyjna, na każdy dwutygodniowy turnus mogą wybrać po trzy dyżurujące w tym samym czasie placówki (przedszkole publiczne lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej).
4) Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, dla których placówka dyżurująca jest placówką macierzystą, wskazują w tym okresie wyłącznie swoją placówkę. System w pierwszej kolejności zakwalifikuje do niej te dzieci, pozostałe dzieci zakwalifikuje na wolne miejsca.
5) Rodzice/opiekunowie prawni wypełniają na całe wakacje tylko jedno zgłoszenia, w którym według indywidualnych potrzeb zaznaczają preferowane podczas poszczególnych dyżurów placówki.
6) Po wypełnieniu zgłoszenia należy je wydrukować, podpisać i złożyć w formie papierowej w macierzystej placówce, do której dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2018/2019.
7) Zgłoszenie elektroniczne zawierać będzie na wydruku datę i dokładną godzinę wygenerowania go w systemie (co do minuty),
8) Wniosek zgłoszeniowy pobrany w formie papierowej w placówce, po jego wypełnieniu zostanie opatrzony przez osobę uprawnioną do jego przyjęcia dokładną datą i godziną złożenia w placówce (co do minuty).


1) Zapisy do placówek dyżurujących odbywają się na okres od 1 lipca 2019r. do 16 sierpnia 2019r.
2) W okresie 19 - 30 sierpnia 2019r. wszystkie przedszkola przyjmują wyłącznie swoje dzieci, tj. dzieci, które w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczają do tych placówek.
3) Rodzice/opiekunowie prawni na okres 19 – 30 sierpnia 2019r. również zaznaczają w systemie elektronicznym lub w formie papierowej, czy dziecko będzie korzystało ze świadczeń przedszkola w tym okresie.
4) Po zakwalifikowaniu dziecka na dyżur do wybranego przedszkola, Rodzice/opiekunowie prawni składają w tym przedszkolu oświadczenie woli korzystania z usług tej placówki w okresie wakacyjnym.
5) Rodzice/opiekunowie prawni mogą sprawdzić elektronicznie, za pomocą wcześniej wygenerowanego hasła, do której placówki dziecko zostało zakwalifikowane na dyżur wakacyjny.


4. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:
1) Proszę otworzyć stronę www: nabor.pcss.pl/szczecin,
2) wejść w zakładkę „DYŻUR WAKACYJNY”,
3) wypełnić pola formularza dotyczące danych dziecka,
4) wskazać dyżurujące placówki tylko w przedziale czasowym, w którym dziecko będzie korzystało z dyżurnego przedszkola,
5) stworzyć listę preferencji placówek podczas poszczególnych dyżurów,
6) należy pozostawić puste pola w przypadku, gdy nie jesteście Państwo zainteresowani dyżurem w określonym przedziale czasowym,
7) proszę wydrukować wypełniony formularz i własnoręcznie podpisać,
8) proszę zanieść formularz wyłącznie do przedszkola lub szkoły macierzystej, Placówka drugiego i trzeciego wyboru otrzymuje zgłoszenie w formie elektronicznej.
9) po wypełnieniu zgłoszenia drogą elektroniczną, każdy rodzic/opiekun prawny otrzyma hasło, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole.


5. UWAGI:
1) Przy zapisywaniu dzieci na dyżur wakacyjny jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
2) Jeśli zgłoszenie po elektronicznym zatwierdzeniu nie zostało wydrukowane i złożone w placówce macierzystej, to jest nieważne, a dziecko nie bierze udziału w procesie zgłaszania na dyżur wakacyjny. W takiej sytuacji należy wypełnić zgłoszenie jeszcze raz od początku. Formularz zgłoszenia można wypełniać wielokrotnie. Ważna jest ta wersja, która zostanie wydrukowana, podpisana i zaniesiona do placówki macierzystej. Pozostałe wersje są automatycznie usuwane z systemu.
3) Składa się tylko jedno zgłoszenie, które zawiera wszystkie preferowane placówki na poszczególne dyżury.
4) Na każdy dyżur można wskazać po trzy dyżurujące placówki.
5) Każde dziecko, na poszczególne dyżury zostanie przydzielone tylko do jednej placówki.
6) Zgłoszenie po wypełnieniu należy wydrukować, podpisać i zanieść do placówki macierzystej. Dane wprowadzone do systemu przez przedszkole lub szkołę macierzystą, przekazywane są w formie elektronicznej do pozostałych placówek wskazanych w zgłoszeniu.
7) Wypełniony formularz zawsze należy najpierw zatwierdzić. Dopiero po zatwierdzeniu generowany jest dokument do wydruku.
8) Po wydrukowaniu zostaje wygenerowane hasło, za pomocą którego będzie można sprawdzić wyniki zapisu dziecka na dyżur wakacyjny.
9) Zgłoszenie można również otrzymać w placówce macierzystej, wypełnić ręcznie i tam złożyć.
10) W przypadku rezygnacji dziecka z dyżuru wakacyjnego, na to miejsce jest przyjmowane kolejne dziecko z listy rezerwowej, wygenerowanej w systemie.


* Placówka macierzysta oznacza przedszkole publiczne/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, do której uczęszcza dziecko w roku szkolnym 2018/2019.

ZAŁĄCZNIKI:

Harmonogram

Utworzono dnia 27.05.2019, 14:46

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 478

W poprzednim tygodniu: 461

W tym miesiącu: 1432

W poprzednim miesiącu: 1053

Wszystkich: 126169

Certyfikat: