Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Czcionka:

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

Podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

03 września 2018 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 – 31 grudnia 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

Ferie zimowe

15,16,17 kwietnia 2019

Egzamin ósmoklasisty

18 – 23 kwietnia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

21 czerwca 2019 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Ferie letnie

 

I półrocze – 3. 09. 2018 – 18.01.2019

Ilość dni

pn

wt

śr

cz

pt

17

18

19

18

19

Razem

91 dni nauki – 19,20tygodni nauki

 

II półrocze - 21.01.2019 – 21. 06. 2019

Ilość dni

pn

wt

śr

cz

pt

19

19

19

18

17

Razem

92 dni nauki – 17,40 tygodni nauki

 

Ilość dni w roku szkolnym 2018/2019

Ilość dni

pn

wt

śr

cz

pt

36

37

38

36

36

Razem

183 dni nauki – 36,60 tygodni nauki

 

Dni ustawowo wolne

01.11.2018

Wszystkich Świętych

11.11.2018

Narodowe Święto Niepodległości

25-26.12.2018

Boże Narodzenie

01.01.2019

Nowy Rok

06.01.2019

Święto Trzech Króli

21-22.04.2019

Święta Wielkanocne

1.05.2019

Święto Państwowe

3.05.2019

Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja

20.06.2019

Boże Ciało

 

 

 

Proponowane dni wolne  od zajęć dydaktycznych, szkoła zapewnia działania wychowawczo – opiekuńcze

02.11.2018 – piątek

02.05.2019 – czwartek

 

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

Dyżury nauczycielskie – w godz. 8.00 – 15.00

  1.  

02.11.2018

pt

Dzień wolny do dyspozycji dyrektora

  1.  

27.12.2018

cz

Zimowa przerwa świąteczna

  1.  

28.12.2018

pt

Zimowa przerwa świąteczna

  1.  

31.12.2018

pn

Zimowa przerwa świąteczna

  1.  

18.04.2019

cz

Wiosenna przerwa świąteczna

  1.  

19.04.2019

pt

Wiosenna przerwa świąteczna

  1.  

23.04.2019

wt

Wiosenna przerwa świąteczna

  1.  

02.05.2019

czw

Dzień wolny do dyspozycji dyrektora

 

Harmonogram zebrań z rodzicami                                                                                                                           

Oddz. przedszk.

Klasy 1

Klasy 4

Klasy 2-3

 

Klasy 5-8

Tematyka / Szkolne wydarzenie

06.09.2018

pt

06.09.2018  pt – spotkanie z nauczycielami przedmiotów

12.09.2018

śr

 

13.09.2018
czw

Organizacja roku szkolnego; obowiązujące dokumenty szkoły; wybór do Rady Rodziców; plan pracy klasy w tym wycieczka szkolna – pisemne zgody rodziców

Kl. 8 ogólna informacja o egzaminie ósmoklasisty  i możliwych dostosowaniach oraz sposobach rekrutacji do szkól ponadpodstawowych

27.09.2018 cz

Zebranie członków Rady Rodziców

27.09.2018 cz

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej kl. 1 – 8; konsultacje z nauczycielami przedmiotów w kl. 4

 

Oddziały przedszkolne

Klasy 1-3

 

Klasy 4-8

Tematyka / Szkolne wydarzenie

Wtorki

Środy

Czwartki

16.10.2018

17.10.2018

18.10.2018

Warsztaty dla rodziców – wg potrzeb klasowych Wystawa prac uczniów – Polska Niepodległa 

27.11.2018

28.11.2018

29.11.2018

Organizacja Kiermaszu Świątecznego

Wystawa prac uczniów – „Bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystam z zasobów dostępnych w sieci”.

17.12.2018 pn

Spotkania konsultacyjne – Informacji na temat zagrożenia oceną niedostateczną przewidywane oceny śródroczne

22.01.2019

23.01.2019

24.01.2019

Podsumowanie I półrocza  Prezentacja wyników nauczania

Wystawa prac uczniów - orientacja zawodowa i doradztwo zawodowe w SP 59

Klasy 8 - 21.02.2019 czw

Informacja nt. przebiegu egzaminu ósmoklasisty, doradztwo zawodowe

12.03.2019

13.03.2019

14.03.2019

Warsztaty dla rodziców – wg potrzeb klasowych,

09. 04.2019

10.04.2019

11.04.2019

Sprawy bieżące; Organizacja Szkolnego Festynu; Oddz. przedszk. – gotowość szkolna;  Szkolny pokaz talentów – prezentacje, pokazy

13.05.2019

15. 05.2019

13. 05.2019

Przewidywane oceny roczne klasyfikacyjne; przekazanie informacji na temat zagrożenia oceną niedostateczną;

czerwiec 2019

Spotkania integracyjne z rodzicami –podsumowanie rocznej pracy

ZAŁĄCZNIKI:

								

Kalendarz imprez

Utworzono dnia 16.11.2017, 20:32

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Certyfikat: