Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Czcionka:

Podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

Rok szkolny 2019 / 2020

02.09.2019 – 26.06.2020

I półrocze

02.09.2019 – 26.01.2020

II półrocze 

27.01.2020 – 26.06.2020

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2019 – 31.12.2019

Ferie zimowe

10.02.2020 – 23.02.2020

Wiosenna przerwa świąteczna

09.04.2020 – 14.04.2020

Rekolekcje wielkopostne

18.03.2020 – 20.03.2020

Egzamin ósmoklasisty

21.04.2020 – 23.04.2020

 

Dni wolne do dyspozycji dyrektora

02.01.2020

03.01.2020

12.06.2020

 

 

I półrocze – 2. 09. 2019 – 26.01.2020

Ilość dni

pn

wt

śr

cz

pt

15

19

19

20

19

Razem

92 dni nauki – 18,40 tygodni nauki

 

II półrocze - 27.01.2020 – 26. 06. 2020

Ilość dni

pn

wt

śr

cz

pt

18

17

17

15

15

Razem

82 dni nauki – 16,40 tygodni nauki

 

Ilość dni w roku szkolnym 2019/2020

Ilość dni

pn

wt

śr

cz

pt

33

36

36

35

34

Razem

174 dni nauki – 34,60 tygodni nauki

 

Harmonogram zebrań z rodzicami   

Gr. 0

Klasy 1

Klasy

4

Klasy

2-3

Klasy 5-8

Tematyka / Szkolne wydarzenie

                        Godzina 17.00

5.09. 2019

 

 

5.09. 2019

 

 

19.09. 2019

17.09. 2019

Organizacja roku szkolnego; obowiązujące dokumenty szkoły; wybór do Rady Rodziców; plan pracy klasy w tym wycieczka szkolna – pisemne zgody rodziców

Kl. 4 - spotkania z nauczycielami przedmiotów

Kl. 8 - ogólna informacja o egzaminie ósmoklasisty i możliwych dostosowaniach oraz sposobach rekrutacji do szkól ponadpodstawowych

26.09.2019

Zebranie członków Rady Rodziców

25.09.2019

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej kl. 1 – 8; konsultacje z nauczycielami przedmiotów w kl. 4

Gr. 0

Klasy 1-3

Klasy 4-8

Tematyka / Szkolne wydarzenie

Środy

Czwartki

Wtorki

Godzina 17.00

23.10. 2019

24.10. 2019

22.10. 2019

– Profilaktyka uzależnień - Warsztaty dla rodziców

04.12. 2019

05.12. 2019

03.12. 2019

- Organizacja Kiermaszu Świątecznego

- Prezentacja kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów

17.12. 2019

- Spotkania konsultacyjne: Informacja na temat zagrożenia oceną niedostateczną przewidywane oceny śródroczne

05.02. 2020

06.02. 2020

04.02. 2020

- Podsumowanie I półrocza 

- Prezentacja oddziałów sportowych w kl. 3

marzec 2020

- Kl. 8 – Informacja nt. przebiegu egzaminu ósmoklasisty

- gr. 0 – gotowość szkolna;

08. 04. 2020

09.04. 2020

07.04. 2020

Warsztaty dla rodziców – wg potrzeb klasowych, Sprawy bieżące; Organizacja Szkolnego Festynu;

Szkolny pokaz talentów – prezentacje, pokazy

13.05. 2020

14.05. 2020

12.05. 2020

Przewidywane oceny roczne klasyfikacyjne; przekazanie informacji na temat zagrożenia oceną niedostateczną;

Czerwiec 2020

Spotkania integracyjne z rodzicami – podsumowanie rocznej pracy

                                                                                                     

Polityka oświatowa – 2019 / 2020:

  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

  2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

  3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

  4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

  5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

              

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Kalendarz roku szkolnego

Utworzono dnia 17.12.2019, 10:23

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny

Certyfikat: