Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klasy 1

Czcionka:

Nabór do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych odbywa się drogą elektroniczną, w okresie wyznaczonym przez organ prowadzący. Wszelkie informacje znajdują się pod adresem: http://nabor.pcss.pl/szczecin/ oraz https://pe.szczecin.pl/chapter_201000.asp.

 

ZARZĄDZENIE NR 28/18 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 16 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019   do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203), zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się na rok szkolny 2018/2019 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Określa się na rok szkolny 2018/2019 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych - załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Oświaty. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


wz. Prezydenta Miasta Zastępca Prezydenta Miasta
Daniel Wacinkiewicz

l.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

12.03.2018 r. – 29.03.2018 r.

16.08.2018 r. – 20.08.2018 r.

2

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej sportowej, mistrzostwa sportowego lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym

16.03.2018 r. – 22.03.2018 r.

21.08.2018 r. – 22.08.2018 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

23.03.2018 r.

godz. 12.00

23.08.2018 r.

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

30.03.2018 r. – 13.04.2018 r.

23.08.2018 r. – 24.08.2018 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16.04.2018 r.

godz. 12.00

27.08.2018 r.

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia

16.04.2018 r. – 19.04.2018 r., do godz. 15.00

28.08.2018 r.

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

23.04.2018 r.

godz. 12.00

29.08.2018 r.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Kryteria klasy 1

Utworzono dnia 12.02.2018, 11:42

Kryteria klasyy 1 2.

Utworzono dnia 12.02.2018, 11:42

Terminy

Utworzono dnia 12.02.2018, 11:42

Rejon SP59 ulice

Utworzono dnia 12.02.2018, 11:42

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Certyfikat: