Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

REKRUTACJA 2019

Czcionka:
Nabór do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych odbywa się drogą elektroniczną, w okresie wyznaczonym przez organ prowadzący. Wszelkie informacje znajdują się pod adresem: http://nabor.pcss.pl/szczecin/ oraz https://pe.szczecin.pl/chapter_201000.asp.

ZARZĄDZENIE NR 9/19

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245), zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się na rok szkolny 2019/2020 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Określa się na rok szkolny 2019/2020 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych - załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Piotr Krzystek

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 9/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 stycznia 2019 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, na rok szkolny 2019/2020

l.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

11.03.2019r. 29.03.2019r.

16.08.2019r.21.08.2019r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.04.2019r. 19.04.2019r.

22.08.2019r. 26.08.2019r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

23.04.2019r.

do godz. 15.00

27.08.2019r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia

24.04.2019r. 26.04.2019r.

28.08.2019r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29.04.2019r.

do godz. 15.00

29.08.2019r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 9/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 stycznia 2019 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, na rok szkolny 2019/2020

l.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

11.03.2019 r. – 29.03.2019 r.

16.08.2019 r. – 20.08.2019 r.

2

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej sportowej, mistrzostwa sportowego lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym

13.03.2019 r. – 22.03.2019 r.

21.08.2019 r. – 22.08.2019 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

26.03.2019 r.

godz. 12.00

23.08.2019 r.

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.04.2019 r. – 15.04.2019 r.

23.08.2019 r. – 26.08.2019 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16.04.2019 r.

godz. 12.00

27.08.2019 r.

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia

16.04.2019 r. – 24.04.2019 r., do godz. 15.00

28.08.2019 r.

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26.04.2019 r.

godz. 15.00

29.08.2019 r.

 

 


 

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Certyfikat: