Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klasy 1

Czcionka:

Nabór do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych odbywa się drogą elektroniczną, w okresie wyznaczonym przez organ prowadzący. Wszelkie informacje i dokumenty znajdują się pod adresem: http://nabor.pcss.pl/szczecin/ oraz https://pe.szczecin.pl/chapter_201000.asp.

 

ZARZĄDZENIE NR 9/19 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkól podstawowych

Na podstawie art. 154 ust. I pkt I w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245), zarządzam, co następuje:

1. Określa się na rok szkolny 2019/2020 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się na rok szkolny 2019/2020 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych - załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Oświaty.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta - Piotr Krzystek

 

 

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkól podstawowych, na rok szkolny

2019/2020

l.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w ost owaniu rekrutac •n m

11.03.2019 r. -

29.03.2019 r.

16.08.2019 r. -

20.08.2019 r.

2

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej sportowej, mistrzostwa sportowego lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem s orto m

13.03.2019 r. -

22.03.2019 r.

21.08.2019 r. -

22.08.2019 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fiz czne

26.03.2019 r. godz. 12.00

23.08.2019 r.

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w ost owaniu rekrutac •n m

01.04.2019 r. -

15.04.2019 r.

23.08.2019 r. -

26.08.2019 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowan ch

16.04.2019 r. godz. 12.00

27.08.2019 r.

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie isemne o oświadczenia

16.04.2019 r. 24.04.2019 r., do odz. 15.00

28.08.2019 r.

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kand datów nie rz ch

26.04.2019 r. godz. 15.00

29.08.2019 r.


 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Uchwała Rady Ministrów

Utworzono dnia 08.03.2019, 10:59

Informator dla rodziców

Utworzono dnia 08.03.2019, 10:53

Obwód Szkoły Podstawowej nr 59

Utworzono dnia 05.03.2019, 15:35

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Certyfikat: