Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Przedszkole

Czcionka:

Szanowni Rodzice,
w przypadku, gdy dziecko nie zostało przyjęte do żadnej wybranej przez Państwa placówki, zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2018r., poz. 996 ze zm.):
Prezydent Miasta pisemnie wskaże dziecku placówkę, która dysponuje wolnymi miejscami,
Wskazanie zostanie przesłane na adres zamieszkania dziecka, podany w karcie zgłoszenia.
Wskazanie otrzymacie Państwo nie później niż do dnia 15 sierpnia 2019r.  tj. do dnia  rozpoczęcia naboru uzupełniającego.


 

Nabór do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych odbywa się drogą elektroniczną, w okresie wyznaczonym przez organ prowadzący. Wszelkie informacje i dokumenty znajdują się pod adresem: http://nabor.pcss.pl/szczecin/ oraz https://pe.szczecin.pl/chapter_201000.asp.

 

Szanowni Rodzice!!!

 

W związku z licznymi pytaniami odnośnie wypełniania w karcie zgłoszenia do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej kryterium organu prowadzącego dotyczącego „liczby zadeklarowanych godzin, przekraczających  5 – godzinny czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki” uprzejmie informuję, że:

  • jeżeli dziecko ma przebywać w placówce 5 godzin dziennie – należy wybrać opcję „poniżej 6”,
  • jeżeli dziecko ma przebywać w placówce np. 9 godzin dziennie – należy wybrać opcję „9” (5 godzin bezpłatnych + 4 godziny płatne),

​REASUMUJĄC: należy podać całkowitą liczbę godzin pobytu dziecka w placówce.


 

ZARZĄDZENIE NR 9/19 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 201614. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245), zarządzam, co następuje:

1. Określa się na rok szkolny 2019/2020 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się na rok szkolny 2019/2020 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych - załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Oświaty.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta  Piotr Krzystek

 

Załącznik Nr I do zarządzenia Nr 9/19

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 stycznia 2019 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, na rok szkolny 2019/2020

l.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

11.03.2019r. -

29.03.2019r.

16.08.201914.-

21.08.2019r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.04.201914. -

19.04.2019r.

22.08.2019r. -

26.08.2019r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

23.04.2019r. do godz. 15.00

27.08.201914.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia

24.04.2019r. -

26.04.2019r.

 

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjęt ch

29.04.2019r. do godz. 15.00

29.08.2019r.


 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Załącznik

Utworzono dnia 14.03.2019, 18:29

Informacja uzupełniająca o liczbie zadeklarowanych godzin

Utworzono dnia 14.03.2019, 18:29

Kryteria

Utworzono dnia 04.03.2019, 11:06

Informator dla rodziców

Utworzono dnia 04.03.2019, 11:06

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Certyfikat: