Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

REKRUTACJA 2020

Czcionka:
Nabór do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych odbywa się drogą elektroniczną, w okresie wyznaczonym przez organ prowadzący. Wszelkie informacje znajdują się pod adresem: http://nabor.pcss.pl/szczecin/ oraz https://pe.szczecin.pl/chapter_201000.asp

ZARZĄDZENIE NR 24/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 17 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
i klas I publicznych szkół podstawowych  Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197, poz. 2248),
zarządzam, co następuje:


§ 1. Określa się na rok szkolny 2020/2021 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Określa się na rok szkolny 2020/2021 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych - załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Oświaty.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek


Załącznik Nr Nr 1 do zarządzenia Nr 24/20
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 17 stycznia 2020 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, na rok szkolny 2020/2021

l.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

09.03.2020r.  27.03.2020r.

17.08.2020r.20.08.2020r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

30.03.2020r. 14.04.2020r.

21.08.2020r. 25.08.2020r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

21.04.2020r.

do godz. 15.00

26.08.2020r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia

22.04.2020r. 24.04.2020r.

27.08.2020r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

27.04.2020r.

do godz. 15.00

28.08.2020r.

 


Załącznik Nr Nr 2 do zarządzenia Nr 24/20

Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 17 stycznia 2020 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, na rok szkolny 2020/2021

l.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

09.03.2020r. –  27.03.2020r.

17.08.2020r. – 19.08.2020r.

2

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej sportowej, mistrzostwa sportowego lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym

11.03.2020r.– 20.03.2020r.

20.08.2020r. – 21.08.2020r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

24.03.2020r.

godz. 12.00

24.08.2020r.

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

30.03.2020r. – 14.04.2020r.

25.08.2020r. – 26.08.2020r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

17.04.2020r.

godz. 12.00

27.08.2020r.

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia

17.04.2020r. – 24.04.2020r. do godz. 15.00

28.08.2020r.

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

27.04.2020r. – godz. 15.00

31.08.2020r.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Zarządzenie nr 24 z 17.01.2020

Utworzono dnia 21.01.2020, 14:30

Zegar

Kalendarium

Luty 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Imieniny

Certyfikat: