Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

REKRUTACJA 2020

Czcionka:

Uwaga! W załączniku znajduje się nowe Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin dotyczące rekrutacji do klas I na rok szkolny 2020/2021

 

Zaleca się wysłanie skanu lub zdjęcia podpisanego wniosku i pozostałych również podpisanych dokumentów drogą mailową na adres: sekretariat@sp59.szczecin.pl

Oryginał wniosku wraz z załącznikami należy dostarczyć do placówki w formie papierowej, w terminie 5 dni roboczych od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

 

Dopuszczalne jest również w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma innej możliwości, dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki i pozostawienie na portierni w godzinach 8:00-16:00

W razie pytań w sprawach dotyczących rekrutacji sekretariat pracuje od 12:00 do 16:00 – tel. 914633-795.


Nabór do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych odbywa się drogą elektroniczną, w okresie wyznaczonym przez organ prowadzący. Wszelkie informacje znajdują się pod adresem: http://nabor.pcss.pl/szczecin/ oraz https://pe.szczecin.pl/chapter_201000.asp


 

ZARZĄDZENIE NR 158/20 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 26 marca 2020 r. 


zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych 
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 1078, poz. 1287, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197, poz. 2248 oraz z 2020 r. poz. 374),

 

w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410)  zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 24/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych Załącznik Nr 2 - Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
   Prezydent Miasta 

Piotr Krzystek


 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Zarzadzenie PM_158_2020_zmieniające terminy rekrutacji_26.03.2020

Utworzono dnia 30.03.2020, 12:25

Zarządzenie nr 24 z 17.01.2020

Utworzono dnia 21.01.2020, 14:30

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Certyfikat: